Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Ekipi profesional

Logjistikë, projektim dhe montim të të gjitha llojeve të kulmeve dhe të të gjitha sipërfaqeve me xham:

Ekipi ynë profesional është i specializuar dhe me përvojë shumëvjeçare.