Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Historia e firmës

Duke filluar nga viti 1975 Liting është përfaqësuese në Maqedoni e fabrikës Lesna Industrija Litija – Sektori i plastikës nga Sllovenia.

Duke filluar na viti 1991 Liting është ndërmarrje private maqedonase dhe përfaqësuese për Maqedoninë e fabrikave: