Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Акрилни плочи Pleksiglas

Провидни звучни бариери

Панелите може да се постават на секакви локации за да обезбедат адекватна заштита од ветер, бучава и снег, што е посебно важно каде патот е покрај населени места. Шоферот пак, нема чуство дека бариерата постои а со тоа има прегледност на кривините,со што се зголемува безбедноста на патот. Со прегледноста која ја нудат, провидните звучни бариери го спојуваат патот со околината.

liting