Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Lexan поликарбонатни плочи

Thermoclear* повеќеслојни поликарбонатни плочи

liting

Најмногу користените повеќенаменски Lexan* Thermoclear* повеќеслојни поликарбонатни плочи за внатрешни и надворешни архитектонски апликации.

litingЖолтеење на плочите
litingLexan* повеќеслојни плочи
litingЕнергетско продуктивни производи


Lexan Thermoclear Plus поликарбонатни плочи

Од конзерватории, комерцијални оранжерии, базени и куќни апликации, па сé до индустриски објекти, канцеларии, трговски центри и фудбалски стадиони, оваа лепеза на производи помага да се обезбеди врвно, квалитетно и лесно постаклување и покривање.

10-годишна ограничена гаранција против кршливост, претерано жолтеење и губење на светлопропусливоста.

litingLexan* Thermoclear* Plus 2UV плочи

Lexan Thermoclear Venetian поликарбонатни плочи

UV-заштитени на надворешната површина и механички принтани со бели ленти од внатрешната површина. Ова ја намалува топлината под плочите, односно внатре во објектот, но сепак обезбедува многу добра светлопропустливост. Околу 50% од вкупните Инфра-Црвени сончеви зраци се одбиваат, со што се допринесува и до пониска сончева преносивост низ плочата.

Плочите се адекватни за покривање на објекти на места каде има потреба да се намали ефектот од сончевата топлина, особено во земји со постојана сончева радијација.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclear* Venetian плочи

- Lexan Thermoclear SunXP поликарбонатни плочи

Овој единствен материјал е UV-заштитен од двете страни, но дури и со повисока отпорност на УВ зрачењето, жолтеењето и губењето на светлопропусливоста.
15-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclear* SunXP плочи

Lexan Thermoclear Easy Clean поликарбонатни плочи

Уникатен слој на надворешната површина која предизвикува да се оформуваат поголеми водени капки кои ја мијат поголемиот дел од прашината, со што го намалуваат чистењето но и трошоците кои произлегуваат од истото.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclear* Easy Clean плочи

Lexan Thermoclear Dripgard поликарбонатни плочи

Единствено дизајниран слој на внатрешната површина кој ја намалува кондензацијата. Овој производ е одличен за кровно покривање на места каде водените капки се неприфатливи, како што се расадниците и овоштарниците, каде може да се случи да се расипе родот или да се изгуби светлината.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclear* Dripgard плочи

Lexan Thermoclear Solar Control IR поликарбонатни плочи

Ја спречуваат топлината од инфра-црвените зраци но пропуштаат висок степен на светлина. Својствата на соларната контрола се перманентни и плочите од двете страни се заштитени од ултра-виолетовите зраци, со соларно рефлектирачки слој од внатрешната површина.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclear* Solar Control IR плочи