Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Lexan* полни поликарбонатни плочи

Lexan* Thermoclear* поликарбонатни системи

liting

Повеќеслојни поликарбонатни системи за флексибилни застаклувачки решенија за индустриско покривање и индустриски фасади.

Lexan Thermoclick поликарбонатни плочи

Креативни завршни решенија за индустриски фасади. Се карактеризираат со изворедни оптички и механички својства и се дизајнирани за овозможат додатна вредност во работата преку потенцијално ниски системски трошоци и траен висок квалитет.

Плочите имаат 40 мм дебелина со X структура, УВ заштита, лесни се, со профилиран забец и меѓусебно поврзување. Овој поврзувачки систем ја елиминира потребата од вертикални профили и има многу лесна, едноставна и брза инсталација, а со тоа потенцијално ги заштедува трошоците и ја воздигнува естетиката.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermoclick* македонски litingLexan* Thermoclick* англиски

litingLexan* Thermoclick* технички карактеристики

Lexan Thermopanel поликарбонатни плочи

Се користат во профилирани метални кровни покривања. Плочите се со 30 мм дебелина, УВ заштита и имаат интегрирани странични крилца. Тие се многу лесни, со одлични термичко-изолаторни својства, голема цврстина и висока светлопропустливост. Многу лесна, едноставна и брза инсталација.
10-годишна ограничена гаранција.

litingLexan* Thermopanel технички карактеристики