Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Акрилни плочи Pleksiglas

Светлосни траки

liting

Опремени со: рачно отворање, автоматско електрично отворање, пнеуматско отворање, блокада во случај на пожар и автоматско затворање во случај на дожд или силен ветар.
Отворањето може да биде посебно или комбинирано.

litingAlux светлосни траки