Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Objektet referente

litingDuke e marrë parasysh përvojën shumëvjeçare në sferën e ndërtimtarisë, ekipi ynë profesional ka punuar një numër i madh objektesh në të gjithë Maqedoninë, por edhe në Kosovë, Serbi, Shqipëri, Rusi dhe Uzbekistan.


litingObjektet referente