IGM Kavadarci
April 15, 2021
Europäische Universität RM Skopje
April 15, 2021

PROJEKTI:
Arena Kombëtare
"Filip Vtori" Shkup

Pllaka të strukturuara me polikarbonat Lexan* Thermoclear* Plus IR Solar Control
> Gjatësitë deri në 13,00 m me IRR HEATSTOP mbrojtje nga rrezet e diellit infra të kuqe - ndalesa e nxehtësisë
> Performancës: 2009-2010