Johnson Electric Ниш, Р. Србија
November 24, 2020

ПРОЕКТ:
АДИЕНТ ТИРЗ Штип

4 куполи со механизам
Изведба: 2020 година