Johnson Electric Nish, R. Serbi
April 7, 2021

PROJEKTI:
ADIENT TIRZ SHTIP

4 kupola me mekanizëm
Performancës: 2020