Lexan* поликарбонатни плочи

Lexan* е вистински пионер и светски најдобар бренд за поликарбонатни плочи веќе 60 год.
Lexan* е бренд на Sabic Innovative Plastics (предходно General Electric Plastics).
Литинг е промотер за Македонија на Lexan* поликарбонатните плочи од 1995 година.

Видови на Lexan* поликарбонатни плочи:

Lexan* Thermoclear повеќеслојни поликарбонатни плочи
Најмногу користените повеќенаменски Lexan* Thermoclear* повеќеслојни поликарбонатни плочи за внатрешни и надворешни архитектонски апликации, со 20 годишна гаранција.


Превземи pdf:
Жолтеење на плочите
Lexan* повеќеслојни плочи
Енергетско продуктивни производи
Lexan*Thermoclear* 20 годишна гаранција


Lexan* Thermoclear Plus поликарбонатни плочи
Двострана UV-заштита, многу мала тежина, екстремно висока ударна отпорност, штедење на енергија, одлична термоизолација, одлична светлопропустливост, отпорност на жолтеење, самогасиви и многу тешко запаливи, одлични термоформирачки својства.
Од конзерватории, комерцијални оранжерии, базени и куќни апликации, па сé до индустриски објекти, канцеларии, трговски центри и фудбалски стадиони, оваа лепеза на производи помага да се обезбеди врвно, квалитетно и лесно застаклување и покривање.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција против кршливост, претерано жолтеење и губење на светлопропусливоста.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear Plus 2UV плочи
Warranty Termoclear Plus 2UV


Lexan* Thermoclear Venetian поликарбонатни плочи
UV-заштитени на надворешната површина и механички принтани со бели ленти од внатрешната површина. Ова ја намалува топлината под плочите, односно внатре во објектот, но сепак обезбедува многу добра светлопропустливост. Околу 50% од вкупните Инфра-Црвени сончеви зраци се одбиваат, со што се допринесува и до пониска сончева преносивост низ плочата.
Плочите се адекватни за покривање на објекти на места каде има потреба да се намали ефектот од сончевата топлина, особено во земји со постојана сончева радијација.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear Venetian плочи


Lexan* Thermoclear SunXP поликарбонатни плочи
Овој единствен материјал е UV-заштитен од двете страни, но дури и со повисока отпорност на УВ зрачењето, жолтеењето и губењето на светлопропусливоста.
*15-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear SunXP плочи


Lexan* Thermoclear Easy Clean поликарбонатни плочи
Уникатен слој на надворешната површина која предизвикува да се оформуваат поголеми водени капки кои ја мијат поголемиот дел од прашината, со што го намалуваат конвенцијалното чистење но и трошоците кои произлегуваат од истото.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear Easy Clean плочи


Lexan* Thermoclear Dripgard поликарбонатни плочи
Единствено дизајниран слој на внатрешната површина кој ја намалува кондензацијата. Овој производ е одличен за кровно покривање на места каде водените капки се неприфатливи, како што се расадниците и овоштарниците, каде може да се случи да се расипе родот од губитокот на светлината.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear Dripgard плочи


Lexan* Thermoclear Solar Control IR поликарбонатни плочи
Ја спречуваат топлината од инфра-црвените зраци но пропуштаат висок степен на светлина. Својствата на соларната контрола се перманентни и плочите од двете страни се заштитени од ултра-виолетовите зраци, со соларно рефлектирачки слој од внатрешната површина.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclear Solar Control IR плочи
Warranty Thermoclear Solar Control IR

Lexan* полни поликарбонатни плочи
Lexan* полните поликарбонатни плочи им помагаат на купувачите ширум светот да произведат лесни, издржливи делови со одлични перформанси во секакви индустрии.


Превземи pdf:
Lexan* полни плочи


Lexan* 9030
Одлична провидност, извонредни естетски својства, многу мала тежина, висока ударна отпорност, лесни за дизајнирање и моделирање, висока огноотпорност.
Плочите се без УВ заштита. Лесни за кроење и бушење употребувајќи обичен алат, без ризик од пукање или кршење, со што овие плочи се одличен кандидат за изработка на секаков вид на внатрешни апликации како што се машински штитови, стакла од продавници, витрини итн.
*5-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* 9030 плочи


Lexan* Exell D
Некршливи, лесни, термоформирачки, транспарентни, заштититени од УВ зрачењето. Одлична провидност и отпорност на стареење, дури и после повеќе години изложеност на сонце и екстремни временски услови.
Погодни во различни градежни и архитектонски решенија. Поради одличните ладно-формирачки својства, се користат и во апликации како куполи, светлосни тунели, сводови...
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Exell D плочи


Lexan* Margard
Висок степен на отпорност на ерозија и временски услови, со силен површински слој кој ја заштитува површината од гребење, хемикалии и оштетувања. Плочите се самогасиви и многу тешко запаливи, многу лесни и заштитени од УВ деградирачките сончеви зраци.
Одличен кандидат за застаклување и обезбедување на места кои се ризични од вандализам а каде е потребна транспарентност и дневна светлина. Го намалува ризикот од скапото повторно застаклување и овозможува постојано чистење и одстранување на графитите без никаква штета. Адекватен материјал за звучни бариери на патиштата и безбедносни бариери на спортските стадиони и сали.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Margard плочи
Lexan* Margard MR5E

Повеќеслојни поликарбонатни системи за флексибилни застаклувачки решенија на индустриско покривање и индустриски фасади.

Lexan* Thermoclick* поликарбонатни плочи
Креативни завршни решенија за индустриски фасади. Се карактеризираат со изворедни оптички и механички својства и се дизајнирани да овозможат додадена вредност во работата преку потенцијално ниски системски трошоци и траен висок квалитет.
Плочите имаат 40 мм дебелина со X структура, УВ заштита, лесни се, со профилиран забец и меѓусебно поврзување.
Овој поврзувачки систем ја елиминира потребата од вертикални профили и има многу лесна, едноставна и брза инсталација, а со тоа потенцијално ги заштедува трошоците и ја воздигнува естетиката.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermoclick*
Lexan* Thermoclick* технички карактеристики


Lexan* Thermopanel* поликарбонатни плочи
Се користат во профилирани метални кровни покривања. Плочите се со 30 мм дебелина, УВ заштита и имаат интегрирани странични крилца за меѓусебно поврзување. Тие се многу лесни, со одлични термичко-изолаторни својства, голема цврстина и висока светлопропустливост. Многу лесна, едноставна и брза инсталација.
*10-годишна стандардна фабричка гаранција.


Превземи pdf:
Lexan* Thermopanel* технички карактеристики