Alux* светлосни куполи

Светлосни куполи од поликарбонат или акрилно стакло, или комбинирање на двата материјали, со заштита од ултра-виолетовото сончево зрачење и инфра-црвените зраци, со рачно механичко отворање на истите, автоматско електрично отворање или пнеуматско, сигурносно блокирање во случај на пожар и автоматизирано сигурносно затворање во случај на дожд и силен ветер.
Соодветни за индустриски објекти и спортски дворани, каде е потребна дневната светлина заедно со сигурносните безбедносни светски стандарди кои ги нудат. Може да се користат и во индивидуалните објекти за домување. Долготрајни и рециклирачки.

Со противпожарен механизам за отворање
Со механичко или автоматизирано електрично отворање
Изработени од структуриран или полн поликарбонат, акрил или комбинирано
Ултра-виолетова и инфра-црвена заштита од сончева радијација
Различни дебелини, бои и димензии

Alux* Светлосни куполи
Опремени со: рачно отворање, автоматско електрично отворање, пнеуматско отворање, блокада во случај на пожар и автоматско затворање во случај на дожд или силен ветар. Отворањето може да биде посебно или комбинирано.
Akripol светлосни куполи
Превземи pdf:
Alux* светлосни куполи


Alux* Светлосни траки
Опремени со: рачно отворање, автоматско електрично отворање, пнеуматско отворање, блокада во случај на пожар и автоматско затворање во случај на дожд или силен ветар. Отворањето може да биде посебно или комбинирано.
Превземи pdf:
Alux* светлосни траки


Профилирани кровни елементи – Критина
Одлична провидност, висока светлопропустливост, мала тежина, многу лесна и едноставна монтажа, отпорност на стареење и временските услови.