АДИЕНТ ТИРЗ Штип
November 24, 2020
Градски Стадион Битола
November 24, 2020

ПРОЕКТ:
Johnson Electric Ниш, Р. Србија

Johnson Electric Ниш, Р. Србија
Изведба: 2013 година
24 куполи со механизам