Adient TIRZ Shtip
April 7, 2021
Stacioni i benzinës “Makoil” Shkup
April 7, 2021

PROJEKTI:
Johnson Electric Nish, R. Serbi

24 kupola me mekanizëm
Performancës: 2013